Onlangs werd aan het bestuur de vraag gesteld of er mogelijkheden zijn om een cursus Vaarbewijs binnen de vereniging geven.

Wij zouden het op prijs stellen als er een cursus zou kunnen worden gegeven door één of meerdere cursusleiders uit ons eigen ledenbestand. ( een cursus door externen is behoorlijk prijzig en zou ook niet nodig hoeven zijn).

Het is van groot belang dat alle leden, jong en oud, in het bezit zijn van een vaarbewijs. Onze jachthaven ligt tenslotte aan groot vaarwater waar veel beroepsvaart passeert. Dus uit veiligheidsmotief alleen al is het aan te bevelen een vaarbewijs te hebben.

De vraag is natuurlijk wel of er voldoende belangstelling is om een cursus te organiseren. Laat dat weten aan onze havencommissaris Karel van de Pol, per mail havencommissaris@wsv-ijsselmonde.nl, zodat we een idee hebben of er voldoende interesse is.

En als blijkt dat er voldoende aanmeldingen zijn, willen we natuurlijk ook graag weten wie van onze leden bereid is die cursus te geven. Wij denken dat met een avond of zes de stof voldoende behandeld kan zijn om aan het examen deel te gaan nemen.

In eerste instantie gaat het om vaarbewijs I, maar vaarbewijs II kan er mogelijk moeiteloos achteraan.

Laat dus als het kan deze maand nog weten:

Of je een cursus wilt volgen.

Wie er bereid is de cursus te geven.

Informatie over het examen vindt u nu nog op de site van de Vamex