03 februari is er geen bezetting in het clubhuis en is het clubhuis dicht.