Beste leden WY,

Zoals inmiddels uit diverse media is gebleken wordt er morgen (zondag 09-02) een zuidwester storm verwacht.
Als gevolg hiervan en tevens de hoge waterstand van de rivier zal het hoogwater
morgenmiddag rond 16:45 uur de krib voor de haven doen onderstromen.
Let u op uw meerlijnen dat die (te) strak staan wat eventueel schade aan uw schip of
rijsdraden kan veroorzaken.

Voor nadere info zie : https://mx-systems.nl/osr/