Het aanpassen van de havenboxen komt rap dichterbij. Maandag 23 maart 2020 zal er materiaal en materieel aangevoerd worden om de palen van de boxen op het A en C steiger aan te passen. De boxen op het A steiger zullen verlengd worden naar 16 meter zodat daar voortaan boten tot 15 meter een plaats in onze haven kunnen vinden. Op het C steiger zullen de resterende boxen aan de noordzijde naar 14 meter verlengd worden. Daar waar mogelijk zal ook de breedte aangepast worden. Kortom werk aan de winkel.

Boten van de te verlengen boxen zijn al tijdelijk verplaatst.

Gedurende de werkzaamheden is er helaas geen plaats om passanten een plaatsje te bieden. We hopen dat de werkzaamheden spoedig zullen verlopen waarna we passanten weer met open armen kunnen ontvangen.