Jullie volgen allemaal het nieuws over het corona virus en de afgekondigde maatregelen van de overheid.

Dat gaat ons natuurlijk ook aan. Laat één ding duidelijk zijn: ook wij willen maximale veiligheid binnen onze vereniging. Als bestuur realiseren wij ons ook dat het merendeel van onze leden omschreven kan worden als een kwetsbare groep, voornamelijk vanwege onze leeftijd. Er komt een aantal vragen op ons af en ik loop ze na met inachtname van de afgekondigde maatregelen die voorlopig tot 1 juni gelden.

Vraag 1: Wat doen we met de schepen die nu op de kant staan en gepland zijn te water te gaan 6-8 april?
Antwoord: in elk geval geen gezamenlijke actie waarbij we elkaar allemaal helpen om te water te gaan en alles opruimen. Op individuele basis kunnen afspraken worden gemaakt voor zover praktisch uitvoerbaar. Daarbij geldt dat ook het aantal mensen per handeling beperkt is volgens overheidsregels en afstand van 1,5 meter tot elkaar kan worden gehandhaafd.
Argument: wij schatten in dat booteigenaren liefst weer in het water liggen en niet maandenlang op de kant willen blijven staan in het slechtste geval.

Vraag 2: Er wordt gewerkt in de haven door een waterbouwkundig aannemer om palen in de haven te verplaatsen, gaat dat door?
Antwoord: er is een beperkt aantal mensen mee bezig voor wie ook de overheidsmaatregelen gelden.

Vraag 3: Blijft het clubhuis dicht?
Ja, opening is niet te verwachten vóór 1 juni. Dat geldt ook voor de zgn. kleine kantine. Gebruik van sanitair beperkt beschikbaar en gaat wellicht geheel dicht.

Vraag 4: Gaat de Algemene Leden Vergadering op 23 april door?
Nee, dat is onmogelijk. Wel zullen we schriftelijk/per mail jullie over de zaken die normaal gesproken op een ledenvergadering aan de orde komen, tijdig informeren.

Vraag 5: Gaat de in mei voorziene clubtocht door?
Nee, de groep is te groot en het is niet zinvol nu allerlei zaken te organiseren die vrijwel zeker geen doorgang kunnen vinden.

Vraag 6: blijft de haven open?
Ja, binnen de regels die er van overheidswege gesteld zijn, maximaal 3 personen bij elkaar en afstand houden van minimaal 1,5 meter. Je kunt dus aan je boot werken. Voor passanten geldt de regel dat we voorlopig geen passantenplek kunnen aanbieden. Er zal, voor zover ook dat veilig kan, steeds een havenmeester in de haven in dagdienst van maandag tot zaterdag aanwezig zijn. Daar kun je in eerste instantie met al je vragen terecht. Als er eventueel betaald moet worden kan dat alleen met Pin.

Ik hoop dat we met inachtname van bovengenoemde maatregelen de maximale veiligheid voor allemaal kunnen vasthouden.

Wees voorzichtig en denk in de eerste plaats aan de ander.

Namens het bestuur, Jouke van Winden, voorzitter.