De ene richtlijn  is nog niet bekendgemaakt of een vervolgmaatregel wordt afgekondigd. Via onze belangenorganisatie VNM (Verbond Nederlandse Motorbootsport) hebben wij van de laatste maatregelen van de Rijksoverheid gehoord.  De VNM heeft overleg gehad met het RIVM en daaruit zijn de adviezen gekomen die u op bijgaande Nieuwsflash VNM ziet. Wij hebben als bestuur contact gezocht met o.a. de Zeehavenpolitie om te overleggen hoe wij dit moeten interpreteren.

Het is zoals het is: WIJ MOETEN HET TERREIN GAAN SLUITEN. Dat is een besluit met onmiddellijk ingang. Vanaf morgenochtend wordt aan alle leden de toegang tot het terrein ontzegd. Noodzakelijke controles worden alleen door een havenmeester en/of bestuursleden uitgevoerd.

Deze maatregel is van kracht tot 6 april aanstaande of zoveel korter of langer als de overheid dat aangeeft.

Een drastische maatregel maar vanwege mogelijke verspreiding onontkoombaar.

Houdt u zich aan deze regels en let goed op uzelf! Laten we de haven virusvrij houden.

Namens het bestuur, Jouke van Winden, voorzitter.