Blog Image

Laatste Nieuws

Coronaperikelen (3)

Algemene informatie Posted on do, maart 26, 2020 21:33:49

De ene richtlijn  is nog niet bekendgemaakt of een vervolgmaatregel wordt afgekondigd. Via onze belangenorganisatie VNM (Verbond Nederlandse Motorbootsport) hebben wij van de laatste maatregelen van de Rijksoverheid gehoord.  De VNM heeft overleg gehad met het RIVM en daaruit zijn de adviezen gekomen die u op bijgaande Nieuwsflash VNM ziet. Wij hebben als bestuur contact gezocht met o.a. de Zeehavenpolitie om te overleggen hoe wij dit moeten interpreteren.

Het is zoals het is: WIJ MOETEN HET TERREIN GAAN SLUITEN. Dat is een besluit met onmiddellijk ingang. Vanaf morgenochtend wordt aan alle leden de toegang tot het terrein ontzegd. Noodzakelijke controles worden alleen door een havenmeester en/of bestuursleden uitgevoerd.

Deze maatregel is van kracht tot 6 april aanstaande of zoveel korter of langer als de overheid dat aangeeft.

Een drastische maatregel maar vanwege mogelijke verspreiding onontkoombaar.

Houdt u zich aan deze regels en let goed op uzelf! Laten we de haven virusvrij houden.

Namens het bestuur, Jouke van Winden, voorzitter.Corona perikelen

Algemene informatie Posted on ma, maart 23, 2020 22:12:00

Jullie volgen allemaal het nieuws over het corona virus en de afgekondigde maatregelen van de overheid.

Dat gaat ons natuurlijk ook aan. Laat één ding duidelijk zijn: ook wij willen maximale veiligheid binnen onze vereniging. Als bestuur realiseren wij ons ook dat het merendeel van onze leden omschreven kan worden als een kwetsbare groep, voornamelijk vanwege onze leeftijd. Er komt een aantal vragen op ons af en ik loop ze na met inachtname van de afgekondigde maatregelen die voorlopig tot 1 juni gelden.

Vraag 1: Wat doen we met de schepen die nu op de kant staan en gepland zijn te water te gaan 6-8 april?
Antwoord: in elk geval geen gezamenlijke actie waarbij we elkaar allemaal helpen om te water te gaan en alles opruimen. Op individuele basis kunnen afspraken worden gemaakt voor zover praktisch uitvoerbaar. Daarbij geldt dat ook het aantal mensen per handeling beperkt is volgens overheidsregels en afstand van 1,5 meter tot elkaar kan worden gehandhaafd.
Argument: wij schatten in dat booteigenaren liefst weer in het water liggen en niet maandenlang op de kant willen blijven staan in het slechtste geval.

Vraag 2: Er wordt gewerkt in de haven door een waterbouwkundig aannemer om palen in de haven te verplaatsen, gaat dat door?
Antwoord: er is een beperkt aantal mensen mee bezig voor wie ook de overheidsmaatregelen gelden.

Vraag 3: Blijft het clubhuis dicht?
Ja, opening is niet te verwachten vóór 1 juni. Dat geldt ook voor de zgn. kleine kantine. Gebruik van sanitair beperkt beschikbaar en gaat wellicht geheel dicht.

Vraag 4: Gaat de Algemene Leden Vergadering op 23 april door?
Nee, dat is onmogelijk. Wel zullen we schriftelijk/per mail jullie over de zaken die normaal gesproken op een ledenvergadering aan de orde komen, tijdig informeren.

Vraag 5: Gaat de in mei voorziene clubtocht door?
Nee, de groep is te groot en het is niet zinvol nu allerlei zaken te organiseren die vrijwel zeker geen doorgang kunnen vinden.

Vraag 6: blijft de haven open?
Ja, binnen de regels die er van overheidswege gesteld zijn, maximaal 3 personen bij elkaar en afstand houden van minimaal 1,5 meter. Je kunt dus aan je boot werken. Voor passanten geldt de regel dat we voorlopig geen passantenplek kunnen aanbieden. Er zal, voor zover ook dat veilig kan, steeds een havenmeester in de haven in dagdienst van maandag tot zaterdag aanwezig zijn. Daar kun je in eerste instantie met al je vragen terecht. Als er eventueel betaald moet worden kan dat alleen met Pin.

Ik hoop dat we met inachtname van bovengenoemde maatregelen de maximale veiligheid voor allemaal kunnen vasthouden.

Wees voorzichtig en denk in de eerste plaats aan de ander.

Namens het bestuur, Jouke van Winden, voorzitter.Het vervangen van de palen is aangevangen.

Algemene informatie Posted on ma, maart 23, 2020 10:09:31

Vanmorgen is bij mooi weer de eerste paal de grond in gegaan. Nog even geduld en de boten kunnen weer hun toegewezen plaats innemen.Aanpassen van de boxen

Algemene informatie Posted on wo, maart 18, 2020 13:12:01

Het aanpassen van de havenboxen komt rap dichterbij. Maandag 23 maart 2020 zal er materiaal en materieel aangevoerd worden om de palen van de boxen op het A en C steiger aan te passen. De boxen op het A steiger zullen verlengd worden naar 16 meter zodat daar voortaan boten tot 15 meter een plaats in onze haven kunnen vinden. Op het C steiger zullen de resterende boxen aan de noordzijde naar 14 meter verlengd worden. Daar waar mogelijk zal ook de breedte aangepast worden. Kortom werk aan de winkel.

Boten van de te verlengen boxen zijn al tijdelijk verplaatst.

Gedurende de werkzaamheden is er helaas geen plaats om passanten een plaatsje te bieden. We hopen dat de werkzaamheden spoedig zullen verlopen waarna we passanten weer met open armen kunnen ontvangen.Hoogwater maandag 10 feb

Algemene informatie Posted on ma, februari 10, 2020 16:42:25Pannenkoeken

Algemene informatie Posted on za, december 28, 2019 22:22:10

Datum is verplaatst naar 29 maart 2020 dit in verband met optredens van Shanty koren in Zwijndecht.Stroom aan boord

Algemene informatie Posted on do, december 19, 2019 12:33:59
Komt u ook op een van de avonden? Leden zijn van harte welkomLampen te koop

Algemene informatie Posted on do, november 14, 2019 15:23:05

Zoals het u waarschijnlijk al opgevallen zal zijn heeft het clubhuis enige nieuwe verlichting gekregen. De oudere lampen zijn gedeeltelijk vervangen voor nieuwere. Weggooien is natuurlijk zonde zeker wanneer er leden zouden zijn die net naar zo’n lamp op zoek zijn. Vandaar hier een overzicht van de lampen die tegen een vergoeding overgenomen kunnen worden. Is het iets voor u? Neem gerust contact met onze clubhuiscommissaris op.Volgende »